tisdag 27 december 2011

Tillbaka i vardagen igen - Back in everyday life again

English in between

Så var julbestyr och familjeträff överståndna och livet har sakteliga börjat att återta sina normala proportioner igen.
Tiden före julafton blev det långa arbetsdagar och sena kvällar.Eftersom vi tillverkar det mesta av julklapparna själva går tiden fort. En del av glädjen med julen är ju  att se barnens ögon tindra av glädje när paketen innehåller det man önskat allra mest.
Husbon´n tillverkade delar till tågbanan som familjens småpojkar fick som komplement till den befintliga. Tåg är lyckan! En bana sattes raskt ihop med tunnlar och broar  de nya delarna kunde invigas redan på julafton.

Christmas and family reunion are passed and life has slowly begun to regain it's normal proportions again. 
Before Christmas, were long hours and late evenings. Because we make most of our presents , time moves fast. Part of the joy of Christmas is of course to see the children's eyes sparkle with joy when the christmas gift contains what you want most. 
Husbon'n fabricated parts for the railway as the family's little boys had to supplement the existing one. Train is luck!  The track was quickly connected with tunnels and bridge and the new parts were initiated immediately.

Det är viktigt med passform   - All parts must fit properly
Bana med tunnel, bro och stationshus  - Railway-track,  tunnel, bridge and station


Till familjens vuxna kvinnor hade matmor stickat små schalar av handspunnet garn, en färg till var och en.
Till herrarna hade Felicia fått släppa till sin ull och av denna tovades  varma sulor för frusna fötter

For the women of the family missus had knitted shalettes .from handspun yarn, one colour each. For the men warm soles for frozen feet were made from wool sheared from Felicia, one of our ewes

Schalar i handspunnet garn  - Schalettes in  handspun yarn

Sulor i ull - Soles of felted wool
Mycket frustration vållades av ett arbete i bandväven. En livrem med namn invävt till en yngre medlem av familjen.
När man skall väva inskriptioner bör man helst göra det ofta för att inte tappa bort hur man skall gå tillväga. Det tog några timmar och mycket fram-och-tillbaka arbete innan det blev klart.Eftersom båda mina bandvävstolar var upptagna fick det bli en enkel variant tillverkad för något år sedan och modifierad  i år för att fungera tillfredsställande.

Much frustration was caused by a job in the band weave. A belt with names woven for a younger member of the family. 
When weaving inscriptions it´s  preferable to do so often, in order not to lose sight of how it has to be done. It took a few hours and very much back-and-fort -work before I made it. When both my tape looms were busy it had to be a simple version of loom, made ​​a few years ago and modified this year to function properly.

Brickvävda band  - Tablet woven belt

...med invävt namn  -  with woven name

onsdag 7 december 2011

Garnfärgning och möbelbestyr

Only  in Swedish today
Nu är det bråda tider. Julen står för dörren och familjen är stor och utspridd. Till jul brukar vi försöka att träffas alla på ett ställe. Ett ställe som roterar bland oss i familjen.
I vår familj har julen blivit barnens speciella högtid. Vi vuxna har det mesta vi behöver och vill ha så allt krut läggs på barnen.
Att få använda egenproducerat material till att förfärdiga barnklappar är en lycka. Fast jag förstår inte varför allt blir så sent igångsatt med tidsbrist som följd.

Ullen som är en ständigt pågående syssla här hos oss har fått ta paus. Det mesta är sorterat och tvättat men en del återstår så att säga på rot.
En del handspunnet garn har plockats fram ur lagret och färgats in för användning nu till jul. Igår kväll satt jag i favoritfåtöljen och nystade det färgade garnet. Jag har alla möjliga snabbgående redskap till mitt förfogande men jag gillar att använda ett ursprungligt, tystgående sådant -  en av mina nystepinnar. Nystan skall också vara vackra att se på där de ligger och väntar på sin tur i korgen bredvid min stol.
Så här ser de ut den här gången.
Handspunnen, färgad och nystad finull.
Ett annat pågående projekt är att skrapa bort färg på en "rokoko"-stol. Den har varit brunmålad med så tjock färg att de handskurna dekorationerna nästan försvunnit under alla färglager.
Att skrapa färg är ett otroligt grannlaga och sent arbete. Stolen har många skrymslen och vrår tillsammans med skåror, blad  och druvklasar som får skrapas oerhört försiktigt för att inte få repor.
Hur den slutgiltiga ytbehandlingen skall bli är inte beslutat ännu. Dessa gamla stolar var ju ofta bemålade till skillnad från nytillverkade kopior men nu är det ju så att vi har en av nyare datum också som är betsad.
Troligen finns det gott om tid att fatta beslut eftersom händerna far illa av sickelstålet och skrapjärnen och det inte är stora områden som blir klara varje gång.
Grundarbetet på stolen är mycket gott även om en tidigare ägare har gjort en ny, icke tidstypisk, stoppning som troligen får vara kvar eftersom den fungerar som den är.

Vårt nytillskott och mitt renoveringsobjekt med ryggen mot kameran
 Att vi älskar att adoptera äldre möbler kan man se på vårt senaste nytillskott. Vi har slängt ut vårt matsalsbord med stolar (blev bara en upplagsplats för halvfärdiga vävalster, mönster mm) och istället skaffat en gammal chiffonjé. En viss ommöblering krävdes men nu finns utrymme för gäster både i sittgrupp och bädd och också utrymme för surfning.
Vi slipper alltså att varje gång vi skall kolla upp något på nätet, förflytta oss till något annat av de tre plan som finns i huset.
Tillbaka till dagens arbete som kommer att försiggå i fårhuset. Resultatet blir mer att ta hand om av det som ligger mig alla varmast om hjärtat (efter husbon´n så klart) - ullen.

torsdag 10 november 2011

Ullsortering och postproblem - Sorting wool and shipping problems

En sak jag gillar med Allmogefåren är den variationsrikedom i ull man kan få från ett enda får.
Ett bra exempel på detta är ullen från vår nye bagge, av rasen Värmlandsfår, som klipptes för någon vecka sedan.
Sorteringen av ullen var fascinerande. Förutom ull i flera olika nyanser av vitt, grått, champagne har Jacob levererat ull allt ifrån finull till ryakvalitet.

What I like with the Allmoge sheep are their variagated wool. From one sheep you can have both fine wool, wool for embrodery and rya wool.
When sorting the wool from Jacob our new Värmland ram, sheared /shorn some weeks ago, I got wool from fine wool to rya and of colours from white to gray and champagne.

Från vänster till höger ses ull av finull, gobelinull, ryaull. Överst syns finfibrig halsull  -    Different qualities of wool from one sheep.  From fine wool to doublecoated rya wool

   


Jacobs ull är mestadels mycket finfibrig men innehåller också ull av ryakvalitet.

Jacob's wool  is mainly of very fine fibers but has also some wool like rya-wool

Jacob numera klippt. - Jacob without his wool.
Rutger, vår Klövsjöbagge, också det en ras tillhörande Allmogefåren (tidigare räknades de till Ryafåren av Klövsjöflocken), visade sig under ullen vara väldigt tunn. Rutger har ätit konstant sedan han kom till oss och är numera riktigt rund, även om han har en del att ta igen.
Rutgers ull är mer finfibrig än Ryafåren, är vit med grå inslag i många nyanser. Avklippt är Rutger riktigt fläckig framför allt över rygg och länd.Som vanligt har han nosen  ner i det ätbara. På kvällskvisten, när fåren är inne och maten har serverats, kan Rutger ses titta ut runt hörnet med höstrån hängande ur mungipan fortsatt tuggande.

Rutger, our Klövsjö ram, also a sheep belonging to the Allmoge-sheep ( they earlier were part of the Rya-sheep). is white with gray spots in many shades over the back and lumbar part. When sheared he was very thin. Since he came to us he has been eating all time and has gained some weight. Like always he has his nose in the hay or the grass. When they have been let into the sheepshed and they've got their food, Rutger is looking round the corner with straws of hey hanging out of his corner of mouth, still shewing.

Rutger äter och äter och...   -   Rutger eating and eating and...

Som ni förstår så är ullen nu tvättad och en del är torrt medan annat torkar. Provspinning väntar.

As you probably know the wool is washed (not scoured because I want the lanoline left) and some is dried, other is drying. I long for spinning some samples.

Ett nytt problem uppstod idag när jag skulle skicka varor. Tänkte prova på postens nya tjänst där brev kan skickas med meddelandeservice till mottagare och leverantör.
Det blev ett enstaka försök som troligtvis inte kommer att upprepas. Efter att ha registrerat alla data, både leverantörsdata och mottagardata, skickades jag vidare till betalning av tjänsten via bank. Och där tog det slut. Banken betalade och jag fick kvitto men fraktsedeln som skulle bli resultatet uteblev, likaså bekräftelsen från posten som skulle komma inom två timmar. Där satt jag, utan pengar, utan fraktsedel och dessutom ett samtal till Postens kundtjänst för att söka reda på vad som hänt.
Alla dessa uppmaningar att välja hit och dit, som dessutom inte passar in på den tjänst jag behövde. Nåväl fick så småningom kontakt med någon, som inte var ansvarig för tjänsten, och alla andra var på utbildning!!!
Så småningom fick jag i alla fall reda på att pengarna hade de fått in men fraktsedeln kunde inte skrivas utan pengarna skulle återbetalas till mitt konto   -   så småningom   - när faktureringsavdelningen behagade göra så - i alla fall inom tio dagar!
Det gick väldigt fort att ta pengarna från mitt konto men inte lika fort att få tillbaka dem igen. Postens nya policy - kundanpassad!
Dessutom blev inlämningen försenad - kunden vill ju inte vänta på postens strul - så husbon´n fick hasta till inlämningsstället för att i alla fall få iväg paketen idag. Tack snälla pålitliga husbon'n som ser till att matmors humör håller sig inom rimliga gränser.

A new problem arose today when I would send the goods. I tried  to use a new kind of service where messages can be sent with the message service to both the recipient and provider. 
It was a single trial that probably will not be repeated. After registering all data, both data of the provider and the receiver, I was sent on to the payment of the service bank. And there did it end. The bank paid and I received a receipt but the bill which would result failed to materialize, as well as the confirmation mail that would come within two hours. There I was, without money, without shipping label, and also had to call  the Postal customer service to find out what happened. 
All these calls and push the buttons to  select here and there, which also does not fit the service I needed. Well eventually I got in touch with someone, who was not responsible for the service, and the people who was were all in training! 
Eventually I got in track of the money they had received but the bill could not be written out so the money would be refunded to my account - eventually - when the billing department was pleased to do so - in any case within ten days! 
It went very quickly to take money from my account but not as fast to get them back again. "Postens" new policy - customized! 
In addition, the shipping was delayed - the customer would not want to wait for postal hassles - so hubby was rushing to the postal office  to at least send the packages today. Thank you dependable hubby who ensures that the mistress's mood is kept within reasonable limits.

tisdag 25 oktober 2011

Och så var de fyra igen - And they were four

English in between


En vecka har gått sedan vi hämtade vår första nykomling. Dagen till ära visade sig Sverige från sin gråaste mest våta sida. Regnet öste ned när vi tog oss de sex- sju milen till vår hembygd för att hämta upp Rutger, vår nya Klövsjöbagge. Rutger är född i mitten på maj och skall få ytterligare någon månad på sig innan han får träffa våra Ryatackor.
Det är inte så märkligt som det låter att införskaffa en Klövsjöbagge istället för en ny Ryabagge. Våra tackor har sitt ursprung hos den man som "räddade" Maj's Klövsjöfår från att försvinna. Då kallades de Ryafår från Klövsjöflocken och gener från dessa återfinns också i våra tackors bakgrund. Vi har också försökt att inte tappa bort det mindre formatet och variationer i ullen och nu alltså tagit ett kliv tillbaka närmare ursprunget.
Rutger var svår att fånga på bild när han kom till oss. Han dök nämligen i foderhäcken tillsammans med våra baggar. Ingen blyghet där inte och inget bråk med revir heller.

A week has passed since we brought our first newcomer. To mark the occasion turned out Sweden from its greyest most wet side. The rain poured down when we took the six-seven miles to our home district to pick up Rutger, our new Klövsjö ram. Rutger was born in middle of May and will have an additional one month before he can meet our Rya ewes. 
It's not as strange as it sounds to acquire a Klövsjö ram rather than a new Rya ram. Our ewes originate with the man who "saved" Maj's's Klövsjö sheep from being lost. Then called the Ryafår from Klövsjö flock and genes from these are also found in our ewes's background. We have also tried not to lose sight of the smaller format and variations in the wool and now taken a step back closer to the origin. 
Rutger was difficult to capture images of when he came to us. He appeared namely in racks along with our rams. No shyness there and no trouble with turf either.
Rutger   

Rutger fick fotograferas i delar eftersom det inte var ofta man fick se hela honom på en och samma bild.
Han är grå och vit med svarta rundlar runt ögonen.

Rutger was photographed in part because it was not often that you saw all of him in one picture. He is gray and white with black circles around the eyes.
Rutgers bakdel  - Rutger's butt
Dagen efter var det så dags att bege sig söderut. Där väntade Värmlandsbaggen Jacob på att få lämna födelsegården och följa med till våra Värmlandstackor.
Vi har tre vuxna tackor och ett tacklamm som skall få njuta av Jacobs sällskap. Jacob har en fantastiskt fin ull som jag hoppas han skall dela med sig av till lammen. Kombinationen av våra tackors gener och Jacobs ser vi fram emot.

The following day it was time to go south. There, the Värmland ram Jacob waited to leave his birth farm to come along to our Värmland ewes. 
We have three adult ewes and a ewe lamb which shall enjoy Jacobs' company. Jacob has a fantastic wool which I hope he will share with the lambs. We look forward to see the combination of the genes of our ewes and Jacobs.
Jacob 
Jacob var lite mer avvaktande inför kameran men ställde upp ändå. Hans ull är en blandning av vitt, grått och brunt och är finfibrig och mycket mjuk.
Våra nya medlemmar fick bekanta sig med varandra i en liten hage några dagar men nu går de tillsammans i vår större hage.
Efter våra två resdagar var det så dags för en av våra Ryabaggar att lämna oss för att resa mot norra delen av grannlänet. En kvällssen resa som förhoppningsvis har gått bra. Nya ägarna har tidigare köpt en bagge av oss.
Så slutligen från att ha varit fem från början så har vi nu lämnat ifrån oss tre och hämtat hem två. De övriga två går på tillväxt, skall få ullen klippt och få låta den växa ut igen
Efter den regniga perioden blev det så uppehåll och soligt väder vilket lockade till en promenad i vår fina natur. En runda, via grannen och en titt på hans Highland Kettle kor med pampiga horn och raggiga päls, avslutades med en tur till ån som kommer från grannsocknen och kastar sig ned i vattenfall mellan stora stenar för att slutligen mynna ut i sjön  som vi ser från vårt fönster.
En liten gnutta avundsjuka för vattentillgången och tanken på vad man kunde gjort med denna snuddade tanken. Vid ån har i gamla tider funnits både sågverk och kvarnar men av detta finns bara rester kvar.


Jacob was a little more hesitant to the camera but stood still. His wool is a mixture of white, gray and brown and is fine -fibred which very soft. 
Our new members got acquainted with each other in a small paddock a few days but now they go together in our large pen. 
After our two days of travel it was time for one of our Rya rams to leave us to travel to the northern part of the neighboring county. A late journey that hopefully is going well. The new owners have previously bought a ram from us. 
So finally, from being five originally, we have now sold three and brought home two. The other two are growing, to have the wool sheared which have let it grow back 
After the rainy period it became which sunny weather which attracted a stroll in our beautiful nature. A round through a neighbor which a look at his Highland Kettle cows with impressive horns and shaggy fur. ended with a trip to the river coming from the neighboring parishwhich throws herself into the waterfall between the large stones that eventually flows into the lake that we see from our window. 
A little bit of envy for the water and the thought of what could be done with this touched my mind. When the river was in former times there was both sawmills and mills, but from this only remnants remain.

Highland Kettle
Vi avslutade vår tvåtimmars promenad med ett snabbt besök hos en annan granne som tog tillfället i akt och eldade upp några mögliga halmbalar. Frisk luft, röklukt och en titt på gårdens Fjordingar varav ett årsföl och sedan den sista biten upp till vår gård för kvällsysslor och kaffe.

We finished our two-hour walk with a quick visit to another neighbor who took the opportunity and stoked some moldy straw bales. Fresh air, smoke and a look at the farm Fjord horses, one of which is a Weanling and then walk the last stretch up to our farm for evening chores and coffee.

söndag 16 oktober 2011

Tio små n.... Ten little soldiers

English below

Söndagen kom med en  positiv upplösning på en stökig fjortondagarsperiod.
Fredag för två veckor sedan hördes ett droppande som inte kom från tvättmaskinen som var igång. Efter lite letande hittades källan - en läckande varmvattenberedare. Och det en fredag!

Ut på nätet och leta och vi fann ett företag med en beredare som verkade passa oss. Snabbt tryck på knappen och beställningen var gjord. Denna skrymmande pjäs skulle skickas måndag från leverantören och på fredagen, en vecka efter att problemet uppstod, levererades denna begärliga sak till oss.

För att kunna koppla ifrån den förbrukade beredaren skulle vi behöva  ett par kranar som passade befintliga rör. Alltså till stora firman med affär inte allt för långt ifrån oss. Där fanns kranar, till dubbla priset mot vad vi sett på nätet. Inga kranar köptes. Vi tog oss istället till ett mer lokalt beläget företag för kraninköp. Men - denne säkert seriöse företagare skulle ha nästan fem gånger så mycket för sin kran som den vi kollat in. Här skall inte betalas fem gånger så mycket för någonting. En tätplugg införskaffades, en fanns redan hemma, och  så hem till datorn och en beställning av två kranar som inklusive expeditionsavgift konstade mindre än en på stora firman. Vi fick i och för sig vänta till tisdag innan vi hade kranarna hos oss. De dagar vi väntade extra fixade KM färg på väggen bakom beredaren och lade klinkers på golvet.
Så i fredags var det dags att inviga beredaren. Efter fjorton dagar hade vi varmt vatten igen utan att behöva värma vatten. Vet ni hur kallt vatten känns när man skall tvätta sitt hår? KALLT!.

Nu är allt som det skall igen och denna besvärliga period kröntes idag med att ytterligare en av våra värmlandsbaggar lämnade oss för sitt nya hem. De kvarvarande baggarna, nu tre som snart skall bli två, var en aning vilsna när kompisen åkt men det löste sig snart.
Ytterligare en bagge, en vit ryabagge, skall lämna oss på torsdag. Innan dess skall vi hämta hem våra nya baggar som är två till antalet. Känner en viss förväntan inför att så småningom få se resultatet av vårt val.

Värmlandsbaggen Ib


This Sunday came with a positive resolution of a noisy fortnight.

Friday two weeks ago there was a drip that did not come from the washing machine that was running. After some searching I found the source - a leaking water heater. And it was a Friday!

 

We went  online and  we found a company with a heater that seemed to fit us. Quickly press the button and the order was made​​. This bulky piece would be sent Monday from the supplier and on Friday, a week after the problem occurred, this desirable thing was delivered  to us.

To disconnect the used processor we would need a couple of cranes that fit existing pipes. So we made a trip to  the big firm with a business not too far from us. There were cranes, to double the price of what we've seen on the web. No cranes were bought. We went instead to a more locally situated companiy for crane purchases. But - this certainly legitimate company would have almost five times as much for a crane like the one we checked out. We should not pay five times as much of anything. A seal plug was purchased, one was already at home, and so home to the computer and an order of two cranes including service fee was started, for the sum of  less than one in a large firm. We had to wait until Tuesday before we had taps with us. The days we waited, KM painted the wall behind the heater and put tiles on the floor.


So on Friday it was time to inaugurate the water heater. After fourteen days, we had hot water again without having to heat water. Do you know how cold it feels when you have to wash your hair in cold water? COLD!.


Now everything is back to normal again and this difficult period was crowned today with another one of our Värmland rams left us for his new home. The remaining rams, now three, which will soon be two, was a little lost when their buddy was gone but it all worked out soon.


Another ram, a white Rya ram, should leave us on Thursday. Before that we will bring home our new rams which are two I feel a certain anticipation to see the results of our choices.

torsdag 6 oktober 2011

Nytillskott - New items

English below
Nu när mörkret börjar bli påtagligare, framför allt på kvällarna, har vi kompletterat vår butik med nya minisländor. De har samma välfungerande modell som vår stora Turkiska slända men i miniformat.
Med vår nya slända spinner du lätt spetsgarn av din finaste ull. Den väger bara 15 gram så man behöver ha spunnit en del på slända förut för att kunna hantera sländans snabbare rotation.
Den finns förutom i björk natur och äppleträ natur också i en  betsad, oljad och vaxad variant med röda vingar.
Vi ser den som komplement till dig som vill spinna många olika ullkvaliteter och gillar vår normalstora Turkiska slända.

Minisländor till vä och vår originalslända till hö. The Mini Turkish Spindles to the left and our big Turkish spindle to the right


Now that the darkness is becoming more apparent, especially in the evenings, we have complemented our store with new  Turkish Mini Spindles. They have the same well-functioning  model that our great Turkish Spindle but in miniature.

With our new spindle you can spin lace-yarn from  your finest wool. The spindle weighs just 15 grams, so it'll suit you who have spun some  wool before you try our new spindle. due to the  very  fast rotation of this spindle
We have made the spindles of natural Birch and  of  wood from Apple tree  and also in a stained, oiled and waxed verion  with red wings.

We see this one as a complement for those who want to spin many different wool qualities and like our standard-sized Turkish spindle.

tisdag 4 oktober 2011

Ull och får - på längden och tvären

Only in Swedish today

I söndags gjorde vi ett kort besök på Hallands "motsvarighet" till Fårfesten i Kil. Enligt Ull i Kubik's hemsida är intentionen att samla ihop företag, hantverkare och konstnärer som använder ull i sina produkter.
Det man däremot hade missat var det företag som tillverkar redskap för ullhantering  och som arbetar med inhemsk ull i sina produkter (läs Gammeldags).  Med godkännande av Slöjd i Hallands representant, Marita Jönsson, kunde vi lämna några "brochyrer" på deras bord i foajén, med info om Gammeldags sortiment och hur man når oss. Förhoppningsvis var det någon som noterade att vi finns.
Och kanske vi finns med nästa gång!

Dagen innehöll också några föreläsare som pratade om ull ur historiskt perspektiv, om lantraser och får i synnerhet och om att klä sig i ull.
Vårt besök omfattade endast en kort runda i den lilla lokalen på Getteröns Naturum där "utställarna" stod mycket trångt och där aktiviteten i stånden var väldigt skiftande.

Ett lovvärt första försök som kan utvecklas efterhand.

tisdag 27 september 2011

Svampskörd - Mushrom harvest

Äntligen vackert väder efterallt detta regnande. Vad passar då bättre än att gå ut i skogen.  Vi har några ställen vi brukar skörda ungefär vartannat år för att få vårt lager av torkad svamp påfyllt.
Alltså, på med stövlarna, ta med korg laddad med papperspåsar för insamling av färgsvampar och se till att husbon'n  har fullt med svampförvaringsbehållare med sig och så iväg.
Det är ingen stor apparat för oss eftersom vår gård gränsar till skog. I år var det tyvärr lite svårare att nå de ställen vi brukar besöka.
Allt regnande har gjort att spår av skogsmaskiner var vattenfyllda bassänger och slyn som kommit i maskinernas spår är på sina ställen oigenomtränglig. Alltså blev det att raskt försöka ta sig igenom snåren för att komma till gammelskogen.
Gammelskogen är skog som inte skördats eller gallrats på mååångaår och man går därför som i ett grönt vardagsrum, lite skumt och med mjuk mossmatta.
På ett ställe hittade matmor blodspindelskivlingar, ack så begärliga eftersom med dem kan man färga rött.
De växer samlade och på väl utvalda ställen och syns knappt där de står med hatten halvvägs gömd nere i björnmossan.

Finally nice weather after all this rain. What fits where better than to go out into the woods. We have some places we usually harvest about every two years to get our stock of dried mushrooms loaded. 
So, on with the boots, bring your basket loaded with paper bags for collection of fungus for  dyeing and ensure that hubby has a lot of mushroom storage container with him and then leave. 
That is no great deal for us because our farm is next to the forest. This year it was unfortunately a little harder to reach the places we usually visit.
All the rain has made the tracks of forest machines  like water-filled pools and shrubs which grow  in the machine tracks are at times impenetrable. So we have to quickly try to get through the chaparral to get to the old-growth forest.
Old-growth forest is forest that is not harvested or felled in many years and you feel like in a green room, a little fishy and with a soft moss carpet.
At one point mistress found
Cortinarius sanguineus,
oh so desirable because with them you can dye red.
They grow well compiled and at well-chosen locations and are barely visible where they stand with their hats hidden halfway down in the bear moss.

Blodspindelskivling   - Cortinarius sanguineus

Några fler blev det.
There were some more.

Dessa skall förmodligen räcka till något hekto garn. Det får allt bli handspunnet garn när svampen är så delikat.
Förutom blondspindelskivling plockade vi också trattkantareller.

These will probably  be enough for 4-6 oz of yarn. I'll use handspun yarn when the fungus is so hard to find.
We also picked Funel chantarell, yellow foot.

Trattkantareller ca 13 liter + vanlig gul kantarell  - Funel chantarelle, yellow foot  (about  3 gallons) and chantarelle

Till slut var vi tvungna att lämna vårt ställe och och styra kosan hemåt. Vår skogspromenad tog tre och en halv timma men avverkat avstånd var bara fem - sex kilometer, men vilka kilometer. Vi har klättrat i branter, gått genom mossar, klivit över fallna (och fällda) träd, fastnat i björnbärsris, slagit efter "älgaflugor" och haft en härlig eftermiddag tillsammans husbon'n, matmor och vallhunden Nellie.
Väl hemkomna rensade husbon'n svampen medan matmor stickade med handspunnet garn. Vad får ni veta sedan. Torkning av svampen gjordes för enkelhetens skull i ugnen.
Detta är vad som blev kvar;

In the end we had to leave the wood and and head for home. Our walk in the woods took three and a half hours but the distance was only four miles, but what miles. We have climbed the cliffs, gone through bogs, climbed over the fallen (and felled) trees, got stuck in brambles, struck after "moosefly's" and had a lovely afternoon together hubby, mistress and Shepherd dog Nellie.
Once returned home hubby cleaned the fungus while mistress knitted with handspun yarn. What she knitted  you will know later. F
or the sake of simplicity drying the mushrooms were made in the oven.
This is what was left;
En glasslåda halvfull med torkad svamp  - An icecream-jar half full with  Fungus chantarelle,, yellow foot

fredag 23 september 2011

Skördetid -Harvest time

English in between

Visst är det härligt när sommarens arbete kan skördas och lagras för vintern.Härom dagen blev de (nästan) sista tomaterna förvandlade till den kryddstarka sås som vi brukar göra varje år och som vi använder till pizza, köttfärssås mm. Den här gången, liksom tidigare, blev det gjort dubbel sats. Avsmakning innan såsen hälldes på burkar utlöste ett belåtet smil och ett uppskattande ljud både från tillverkaren och husbon´n.
När köket ändå var tillrört blev det ett par jätteburkar med paprikamix. Visst är det härligt med färgglada matvaror.

Isn't it wonderful when summer's work can be harvested and stored for winter. The other day, the  (almost) last tomatoes turned to the spicy sauce as we usually do every year and  use for pizza, meat sauce and more. This time, as before, it was made ​​a double batch. When we tasted the sauce before it was poured in jars, sparked a satisfied smile and an appreciative sounds from both the chef and hubby. 
When the kitchen was still messy, we made a couple big cans of pepper mix. It's great with colorful foods isn't  it?.

Paprika mix   - Pepper mix
Huset är nu också fyllt med härliga pälsskinn som vi hämtat hem från berederiet i Tranås.
Oklippta mattskinn av Rya, långhåriga, glansiga och mjuka skinn, tvättbara för att öka användbarheten finns nu tillgängliga i butiken.
De klippta skinnen kommer att förvandlas till fälltäcken när det blir tid att sitta i vävstolen igen. Varpen finns tillgänglig och det handspunna garnet skall färgas med insamlade växter eller syrafärger.

The house is now also filled with beautiful furs, which we fetched from the tannery in Tranås. 
Uncut furs of Rya sheep, long-haired, glossy and soft skins, washable to increase the usability, are now available in the shop. 
The cut furs  will be baby pram-covers or bench cushions, when it's time to start the loom again. The warp is available and the hand-spun yarn shall be plant dyed  or dyed with acid colors.

Ett av skinnen   - One of the furs

söndag 11 september 2011

Skrubbor - Big carders

English in between
 
En efterlängtad komplettering har gjorts under helgen. Min skrubbstol/kardbänk har fått nya skrubbor.
Kardmattan har funnits tillreds och övrigt material likaså  och nu är finns det ett par frächa skrubbor redo att ta itu med all den ull som behöver grovkardas innan den slutliga kardningen.
Som (nästan) alltid modifierades modellen en aning i förhållande till originalet. Bland annat blev handtagen en aning kraftigare för att passa gott i matmors hand.

Over the weekend a long-awaited addition has been made. My scrubbing chair / carding-horse´s   big carders have got new card-cloth. 
We had the card cloth and other material as well and now I have a couple of fresh big carders ready to deal with all the wool that needs a rough carding before the final carding.  
As (almost) always we modified the model slightly in relation to the original. Among other things,  the handles became slightly bigger to fit   mistress's hand.

 
Skrubbor  - Big carders for my carding-horse
När husbon'n ändå var i snickarverksta'n blev det också en mindre renskarda tänkt att användas vid kardmaskinen istället för den minimala som följde med min tidigare kardmaskin och som fått tjänstgöra även till den nuvarande.

When hubby was in the workshop, he also made a small carder (doffer?) for use with the carding machine instead of the tiny one that came along with my old carding machine wich I've used even with my present one.

Renskarda  - Small carder  (doffer ?) for the carding machine

 Som vanligt ritade matmor modellen och husbon'n tillverkade.

As usual mistress made the blueprint and hubby made the wood-work.


På plats i skubbstolen  - Big carders clamped to the carding-horse
Och som vanligt måste jag låta skrubbstolen vara några dagar för att bara titta på hur bra det blev.

And as usual I have to leave the carding-horse for some days , just to look at how good it was.