torsdag 19 maj 2011

Komplettering i butiken

Only in Swedish today

Nu har vi uppdaterat butiken med våra nya ullkammar av minimodell.

måndag 16 maj 2011

Förändringar - Improvements

English below

Kommer ni ihåg mitt spinnrocksfynd av Shetlandsmodell?
Nu har spinnrocken testats en längre tid. Bland annat har det spunnits alpackagarn av olika kvaliteter och under tiden har matmor också noterat och initierat några förändringar för att spinnrocken skall kunna ge mer.
Bland annat har fler spolar tillverkats. Husbon'n är en fena på att tillverka spolar och det har blivit tre nya som komplement till den enda som medföljde spinnrocken.
Fler spolar kräver förvaring alltså har spinnrocken fått hållare för förvaring av spolar.
Trampan hade en annorlunda infästning som vid längre användning innebar tryck under matmors trampfot. Husbon'n tillfrågades och en ny trampa tillverkades och fästes in på det sätt som är brukligt.
Ännu återstår att göra en förlängning till den vänstra svarvade delen som idag inte har någon funktion. Förlängningen med hål, avsedd för ett tvärstag, skall kunna fungera som hållare för ett linfäste.
Totalt sett är jag nöjd med spinnrocken som efter 35 års outnyttjade resurser har  fått ett liv som det spinnredskap den trots allt är avsedd att vara.

Min senaste spinn-DVD med JMM "Spinning luxury fibers"är en stor besvikelse. Faktadelen är mycket  vinklad och  resten av innehållet ger inte mig mycket om spinnteknik. Den handlar mest om att blanda olika sorters fibrer och man noterar tydligt på hennes sätt att gå in på olika avsnitt var hennes kompetens brister.
Dessutom klarar jag inte av mer än korta snuttar av hennes röst utan att somna.  Tummen ner, trots att leveransen inte tog mer än fyra veckor den här gången.Efter förbättring (t v)  - After improvement (left)

Do you remember my spinning wheel that looked like a Shetland spinney? 
Now the spinning -wheel has been tested for a long time. Among other things, I have spun alpaca yarn of different qualities and in the meantime I also noticed and initiated some changes to the spinning-wheel to make it more sufficient.
Among other things, more bobbins has been manufactured. Hubby is a master of making bobbins and I've got three new ones as complement to the only one that came with the spinning-wheel.
More bobins requires storage, therefore hubby made me a  holder, to store bobbins.
The treadle had a different attachment that during long operations make misuss treadle-foot to protest. Hubby was approached, and a new treadle was manufactured and fastened in an ordinary manner.
What remains is to make an extension to the left turned part, that today has no function. The extension will have a hole, designed for a track rod to hold a distaff for flax.
Overall I am satisfied with the spinning-wheel that after 35 years of unused resources has got a new life as a tool for handspinning , that's after all what it's meant to be.


My latest spin-DVD JMM "Spinning luxury fiber" is a big disappointment. Facts section is very biased and the rest of the content does not give me a lot about spinning technology. It is mostly about the mixing of different fibers and you can clearly see, on her way to enter the different sections, where her skill gaps.

Furthermore, I can't manage no more than short snippets of her voice without falling asleep. Thumbs down, although the delivery took no more than four weeks this time.

söndag 15 maj 2011

Halsull - Neck wool

English in beetwen

Det börjar bli dags att klippa våra nylammade tackor.
Daniella, en av våra ryatackor, kom fram till mig och tillät mig att dra bort en del av halsullen som börjar släppa. Ullen är kort, krusig och mycket finfibrig.

It's time to shear our newly lambed ewes. Daniella, one of our Rya ewes, came to me and let me have some of her neck wool wich has started to molt (shed her wool)
Halsull från vuxen ryatacka   - Neck wool from an audult Rya ewe
Fiberlängden varierar mellan tre och en halv till fem centimeter och skall som sådan inte gå att kamma.
Alltså plockade jag fram mina nya kamprototyper (nytillverkade minikammar), kammade ullen och drog ut till ett fiberband.

The fiber length vary between 3,5 and five centimeters and should not be able to comb. So I took my new comb prototypes (newly made mini-combs), combed the wool and made it into tops and rolled it to bird-nests.
Fiberband kammat med minikammar  - Birds-nests made from combed wool

Det var ingen stor mängd ull. Sammantagen mängd var ca 15 gram varav 13 kunde användas till garn.
Den kammade ullen spanns med kort drag till ett tunt kamgarn som sedan tvinnades till ett tvåtrådigt garn.
Jag spann i z på min Joy med utväxling 11:1 och tvinnade i s med samma utväxling.

It wasn't much wool. Totally it was 15 grams and I used 13 grams(ap ½ oz) to spin  the yarn. I spun the combed wool with a short draw, to a worsted yarn and plied it to a two-ply. Spun z and plied s on my Joy. ratio 11:1.
Härva på minihärvträ  - Skein made with a sampler niddy-noddy

Garnet härvlades upp på mitt minihärvträ som ger härvor med en omkrets på 80 cm.
Eftersom jag, tvärs emot mina principer, inte tvättade ullen innan jag spann fick det bli tvätt av färdigt garn.

I skeined  the yarn on my sampler niddy-noddy with a circumference ot 80 cm (0,88 yard).
Since I, counter to my principles, did not wash the wool before I spun, it had to be washing the finished yarn.

Färdigt garn  - The finished yarn

Våra minikammar kommer snart att finnas i butiken.

Our mini-combs will soon be available in the webshop.

tisdag 3 maj 2011

Diskad och igång - Washed and ready

English below

Efter en frustrerande kväll följt av nattvila uppsöktes källor på nätet som kunde tipsa om åtgärder för att få igång en repig DVD. Fann tipsen och gjorde ett försök. Reporna är kvar men DVD-n gick att spela utan avbrott. Så nu har matmor äntligen kunnat se Rita Buchanan i aktion utan avbrott.
Tack Internet för det.
Igår gjordes försök att fotografera de nyaste lammen. Har ni egentligen en aning om hur många försök det krävs för att kunna fotografera två lamm samtidigt utan att en av dem vänder baken til? Mååånga.
Men här kommer i alla fall en bild på båda.
De båda sist födda lammen.  - The last borned lambs
När det var fotografering på gång blev det några till av de större lammen.
Tittar ut från lammkammaren   - Looking out from the lambs chamber

Trötta syskon i vila - Tired siblings resting

Hömåltid - Hay for dinner

Lamm och tacka äter tillsammans  - Lamb and ewe eat at the same time  

After a frustrating evening followed by a night's rest I went to online sources that could tell the way to repair a scratched DVD. I found the tips and made ​​an attempt. These marks are still there, but DVD went to play without interruption. So now the mistress finally is able to see Rita Buchanan in action without interruption.

Thanks to the Internet.

Yesterday I made an attempt to photograph the newest lambs. Have you really any idea how many attempts are required to photograph two lambs at the same time without one of them turns the butt to you? Many!

But here's a picture of both
  lambs. (at the top)


When it was photographing going on, it became a few of the larger lambs too.

De sista för i år är här - The last for this year are here

English below

Sent igår kväll fick Ebba, som gått och vankat mest hela eftermiddagen, två små raringar. Vita lamm, en av vardera sorten. Inga småbitar direkt, 4 kg och 3,75 kg.  Matmor var glad att det blev två. Ebba har tidigare fått ett lamm vart år, men riktiga jättar som varit jobbiga att pressa fram.
Nu är mor och barn tillsammans i en egen box för att lära känna varandra.
Man kan förundras över hur fort lammen kommer på benen. I eftermiddags tog bagglammet små hoppsa-steg runt mamman i boxen. Fantastiskt att se.
Foton kommer.
Det var den roliga biten. Min så länge efterlä'ngtade DVD från Interweave skulle avnjutas i lagoma bitar just ikväll. Tror någon att den fungerade? DVD nr 1 var översållad med små repor som också visade sig i miljontals små stopp de tre första kapitlen, det fjärde startade inte över huvud taget. Gissa vem som var besviken.
Ett mail till Interweave om problemet och förhoppningsvis vill de lösa frågan.
Tänk er nästan ÅTTA veckor för att komma fram till mig och så är det en katastrof!

Nu skall matmor gå till sängs och sova bort bekymren  - hoppas jag i alla fall.

Very late last evening, Ebba, one of our ewes, after saunter about all afternoon, got two little darlings. White lambs, one of each, one ramlamb and one ewelamb. Not so tiny, one 8 and one nearly 9 pounds. Mistress was lucky it was two of them. Ebba has earlier got only one lamb a year but huge ones.
Now mother and children are placed in their own box to get to know each other.
It's amazing how fast the lambs perk up.This afternoon the ramlamb took small jumps around the ewe in their box.
There'll be photos.

That was the funny part. Tonight I planned to look at my  so long awated DVD from Interweave. Do you believe I could watch it? The disc was all over filled with tiny scratches that made a million stops the three first chapters. The fourth chapter didn't start at all. Guess who was dissapointed.
I sent an e-mail to let Interweave know of the problem  and hopefully they want to solve it.
Imagine nnearly EIGHT  WEEKS  for the DVD to reach me and it's a disaster.

Now the bed is waiting for mistress to sleep the trubbles away - I hope anyway.