tisdag 27 september 2011

Svampskörd - Mushrom harvest

Äntligen vackert väder efterallt detta regnande. Vad passar då bättre än att gå ut i skogen.  Vi har några ställen vi brukar skörda ungefär vartannat år för att få vårt lager av torkad svamp påfyllt.
Alltså, på med stövlarna, ta med korg laddad med papperspåsar för insamling av färgsvampar och se till att husbon'n  har fullt med svampförvaringsbehållare med sig och så iväg.
Det är ingen stor apparat för oss eftersom vår gård gränsar till skog. I år var det tyvärr lite svårare att nå de ställen vi brukar besöka.
Allt regnande har gjort att spår av skogsmaskiner var vattenfyllda bassänger och slyn som kommit i maskinernas spår är på sina ställen oigenomtränglig. Alltså blev det att raskt försöka ta sig igenom snåren för att komma till gammelskogen.
Gammelskogen är skog som inte skördats eller gallrats på mååångaår och man går därför som i ett grönt vardagsrum, lite skumt och med mjuk mossmatta.
På ett ställe hittade matmor blodspindelskivlingar, ack så begärliga eftersom med dem kan man färga rött.
De växer samlade och på väl utvalda ställen och syns knappt där de står med hatten halvvägs gömd nere i björnmossan.

Finally nice weather after all this rain. What fits where better than to go out into the woods. We have some places we usually harvest about every two years to get our stock of dried mushrooms loaded. 
So, on with the boots, bring your basket loaded with paper bags for collection of fungus for  dyeing and ensure that hubby has a lot of mushroom storage container with him and then leave. 
That is no great deal for us because our farm is next to the forest. This year it was unfortunately a little harder to reach the places we usually visit.
All the rain has made the tracks of forest machines  like water-filled pools and shrubs which grow  in the machine tracks are at times impenetrable. So we have to quickly try to get through the chaparral to get to the old-growth forest.
Old-growth forest is forest that is not harvested or felled in many years and you feel like in a green room, a little fishy and with a soft moss carpet.
At one point mistress found
Cortinarius sanguineus,
oh so desirable because with them you can dye red.
They grow well compiled and at well-chosen locations and are barely visible where they stand with their hats hidden halfway down in the bear moss.

Blodspindelskivling   - Cortinarius sanguineus

Några fler blev det.
There were some more.

Dessa skall förmodligen räcka till något hekto garn. Det får allt bli handspunnet garn när svampen är så delikat.
Förutom blondspindelskivling plockade vi också trattkantareller.

These will probably  be enough for 4-6 oz of yarn. I'll use handspun yarn when the fungus is so hard to find.
We also picked Funel chantarell, yellow foot.

Trattkantareller ca 13 liter + vanlig gul kantarell  - Funel chantarelle, yellow foot  (about  3 gallons) and chantarelle

Till slut var vi tvungna att lämna vårt ställe och och styra kosan hemåt. Vår skogspromenad tog tre och en halv timma men avverkat avstånd var bara fem - sex kilometer, men vilka kilometer. Vi har klättrat i branter, gått genom mossar, klivit över fallna (och fällda) träd, fastnat i björnbärsris, slagit efter "älgaflugor" och haft en härlig eftermiddag tillsammans husbon'n, matmor och vallhunden Nellie.
Väl hemkomna rensade husbon'n svampen medan matmor stickade med handspunnet garn. Vad får ni veta sedan. Torkning av svampen gjordes för enkelhetens skull i ugnen.
Detta är vad som blev kvar;

In the end we had to leave the wood and and head for home. Our walk in the woods took three and a half hours but the distance was only four miles, but what miles. We have climbed the cliffs, gone through bogs, climbed over the fallen (and felled) trees, got stuck in brambles, struck after "moosefly's" and had a lovely afternoon together hubby, mistress and Shepherd dog Nellie.
Once returned home hubby cleaned the fungus while mistress knitted with handspun yarn. What she knitted  you will know later. F
or the sake of simplicity drying the mushrooms were made in the oven.
This is what was left;
En glasslåda halvfull med torkad svamp  - An icecream-jar half full with  Fungus chantarelle,, yellow foot

fredag 23 september 2011

Skördetid -Harvest time

English in between

Visst är det härligt när sommarens arbete kan skördas och lagras för vintern.Härom dagen blev de (nästan) sista tomaterna förvandlade till den kryddstarka sås som vi brukar göra varje år och som vi använder till pizza, köttfärssås mm. Den här gången, liksom tidigare, blev det gjort dubbel sats. Avsmakning innan såsen hälldes på burkar utlöste ett belåtet smil och ett uppskattande ljud både från tillverkaren och husbon´n.
När köket ändå var tillrört blev det ett par jätteburkar med paprikamix. Visst är det härligt med färgglada matvaror.

Isn't it wonderful when summer's work can be harvested and stored for winter. The other day, the  (almost) last tomatoes turned to the spicy sauce as we usually do every year and  use for pizza, meat sauce and more. This time, as before, it was made ​​a double batch. When we tasted the sauce before it was poured in jars, sparked a satisfied smile and an appreciative sounds from both the chef and hubby. 
When the kitchen was still messy, we made a couple big cans of pepper mix. It's great with colorful foods isn't  it?.

Paprika mix   - Pepper mix
Huset är nu också fyllt med härliga pälsskinn som vi hämtat hem från berederiet i Tranås.
Oklippta mattskinn av Rya, långhåriga, glansiga och mjuka skinn, tvättbara för att öka användbarheten finns nu tillgängliga i butiken.
De klippta skinnen kommer att förvandlas till fälltäcken när det blir tid att sitta i vävstolen igen. Varpen finns tillgänglig och det handspunna garnet skall färgas med insamlade växter eller syrafärger.

The house is now also filled with beautiful furs, which we fetched from the tannery in Tranås. 
Uncut furs of Rya sheep, long-haired, glossy and soft skins, washable to increase the usability, are now available in the shop. 
The cut furs  will be baby pram-covers or bench cushions, when it's time to start the loom again. The warp is available and the hand-spun yarn shall be plant dyed  or dyed with acid colors.

Ett av skinnen   - One of the furs

söndag 11 september 2011

Skrubbor - Big carders

English in between
 
En efterlängtad komplettering har gjorts under helgen. Min skrubbstol/kardbänk har fått nya skrubbor.
Kardmattan har funnits tillreds och övrigt material likaså  och nu är finns det ett par frächa skrubbor redo att ta itu med all den ull som behöver grovkardas innan den slutliga kardningen.
Som (nästan) alltid modifierades modellen en aning i förhållande till originalet. Bland annat blev handtagen en aning kraftigare för att passa gott i matmors hand.

Over the weekend a long-awaited addition has been made. My scrubbing chair / carding-horse´s   big carders have got new card-cloth. 
We had the card cloth and other material as well and now I have a couple of fresh big carders ready to deal with all the wool that needs a rough carding before the final carding.  
As (almost) always we modified the model slightly in relation to the original. Among other things,  the handles became slightly bigger to fit   mistress's hand.

 
Skrubbor  - Big carders for my carding-horse
När husbon'n ändå var i snickarverksta'n blev det också en mindre renskarda tänkt att användas vid kardmaskinen istället för den minimala som följde med min tidigare kardmaskin och som fått tjänstgöra även till den nuvarande.

When hubby was in the workshop, he also made a small carder (doffer?) for use with the carding machine instead of the tiny one that came along with my old carding machine wich I've used even with my present one.

Renskarda  - Small carder  (doffer ?) for the carding machine

 Som vanligt ritade matmor modellen och husbon'n tillverkade.

As usual mistress made the blueprint and hubby made the wood-work.


På plats i skubbstolen  - Big carders clamped to the carding-horse
Och som vanligt måste jag låta skrubbstolen vara några dagar för att bara titta på hur bra det blev.

And as usual I have to leave the carding-horse for some days , just to look at how good it was.

torsdag 8 september 2011

Ull, ull ull - Wool, wool, wool

English in between
Sedan min undersökning av vilket spinnsätt som ger det slätaste garnet avslutats har tiden varit fylld av fårfunderingar.
Funderingar som gäller nytillskott till flocken, viktiga val av flockmedlemmar, försäljning av medlemmar som med hänsyn till risken för inavel inte kan behållas även om ullen är super.
Ullprover har skickats för bedömning och kommit tillbaka. Återigen är jag supernöjd med hur vi har lyckats med vår fåravel. Proverna från våra ryafår är mycket tillfredsställande. Väldigt få anmärkningar och de som finns är pga melerad ull vilket inte är så konstigt med tanke på att vi har två färgade ryatackor som betäckts med en vit bagge, där de vita lammen sägs ha bruna inslag.
Kvalitetsmässigt är ullen mycket fin, mjuk och glansig. Ett av våra ryabagglamm är till salu
Av våra värmlandslamm, varav tre av fyra var bagglamm, finns tre kvar. Tacklammet skall vi behålla så två är fortfarande till salu.
Annons på våra bagglamm finns  här och här.

Since my study of which way to spin yarn that gives the smoothest yarn end has time been filled with sheep's thoughts.

Thoughts concerning new additions to the flock, important choices of flock members, the sale of members which  with regard to the risk of inbreeding can not be maintained even if the wool is super.
Wool samples were submitted for assessment and come back. Again, I am super happy with how we have succeeded in our sheep breeding. Samples from our ryasheep is very satisfactory. Very few complaints and those that exist are due to melange wool which is not surprising given that we have two colored rya ewes mated with a white ram, where the white lambs are said to have brown touches.

The quality of the wool is very fine, soft and shiny. One of our rya ram-lamb is for sale
Of our Värmland lamb, where three out of four were ram lambs, there are three left. We´ll keep the ewe lamb so two ram-lambs are still for sale.
Advertisement on our ram-lamb are available on the Lantbruksnet here and here.
 
Ersättare för baggarna har setts ut och kommer att hämtas under början av oktober.
Våra resor för att hitta våra nya lammfäder har kombinerats med "upptäcksresor" av annat slag.
Ett besök gjorde vi i Borås Djurpark i fredags. Dagen till ära var det uppehåll och tidvis sol. I parken hittade husbon'n en bänk som tilltalade sinnet med sin funktion. Matmor fick agera måttstock på bilden.

Replacement of the rams have been seen out and will be picked up in early October.

Our trips to find our new lamb fathers have been combined with "exploration" of another kind.

A visit we made in Borås Zoo on Friday. To mark the occasion, it was cloudy and sometimes sunny. In the park hubby found a bench that appealed to the mind with its function. Mistress, acted as a yardstick in the picture.
Praktisk bänk vid flamingodammen  - A practical bench at the Flamingo pond

När man är i en djurpark måste man ju titta till släkten, alltså våra ryatackors släktingar, Klövsjöfåren.
Våra ryatackor kommer från den uppfödare som tog hand om Maj Olanders ursprungsbesättning och också korsade in gener i sin befintliga besättning. Klövsjöfåren betecknades tidigare som ryafår innan de blev en del av Allmogefåren.
Några kelgrisar fanns det och några mer reserverade precis som det skall vara.

When you are in a zoo you must of course look to the family, that is our rya-ewes relatives, Klövsjö sheep.

Our rya-ewes comes from the breeder who took care of May Olander's herd of origin and also crossed  the genes into his existing herd. The Klövsjö sheep was 
described as rya-sheep before they became part of the Allmoge sheep. 
Some sweethearts were there and a few more reserved as it should be.
Mor och dotter  tillsammans  - Mother and daughter together

Vår medhavda lunch avåts vid Mölarps kvarn utanför Borås som drivs och ägs av Fristad Hembygdsförening. Vid kvarnen finns ett flertal vandringsleder och beskrivningar av den unika floran intill kvarndammen.
Ytterligare en besättning med Klövsjöfår hann vi titta på. Dessa var otroligt lika våra får till utseendet men enbart vita och vår önskan är får med färginslag.
Med nya intryck, frisk luft i massor och med fattat beslut i bagaget begav vi oss hemåt till mer jordnära ting som t ex färdigställande  av ett par nålbundna vantar, karda upp ull, spinna garn. Veckan har därefter bestått av kardning av ull , kardning av ull och ka...


We had brought lunch which we ate at Mölarps mill outside Borås, operated and owned by Fristad Hembygdsförening. At the mill there are several hiking trails and descriptions of the unique flora adjacent to the millpond.

  We also had time to look at
another herd of Klövsjö sheep. These were incredibly the same as our sheep in appearance but only white and our desire is to get coloured sheep.

With new ideas, fresh air en masse and a taken decision in the luggage, we went home to more mundane things such as completion of a couple nalbindning mittens, wool carding , spinning yarn. The week has since then consisted of wool-carding , wool-carding and ca ...