tisdag 27 mars 2012

Trä, trä massor av trä - Wood,wood and more wood

Idag har vi gjort en kortare tur för att hämta upp snickerivirke. Det är inte ofta man kan få tag på torrt fint virke. Ibland får man ta tillfället i akt när någon av våra småföretagare inte har klarat av sin situation och säljer ut sitt lager.
Två pallar lastades på släpkärra och kördes till oss och lastades in för torr, varm lagring..
Lagringen hos oss krävde en del omorganisation (igen) men efter en stunds arbete blev resultatet bättre än tidigare.
Tyvärr märks det att luften är mättad med pollen från mina antagonister, al och hassel, så det blev nödvändigt att ta till motmedel mot mina luftrörsbesvär.


Today we made ​​a short trip to pick up wood for furniture. It's not often you can get dry fine wood. Sometimes you have to take the opportunity when one of our small  fellow business owners have failed in their situation and are selling off their stock. 
Two pallets were loaded on our trailer and driven to us and were loaded for dry, hot storage . 
Storage took some reorganizing (again) but after a little work, the result was better than before.
Unfortunately, it is apparent that the air is saturated with pollen from my antagonists, alder and hazel, so it became necessary to take countermeasures against my bronchial problems.
 
 

torsdag 22 mars 2012

Spinnerimönstring och silkegarn - Visiting a MiniMill and silk yarn

English in between

I lördags tog jag chansen att besöka det relativt nystartade Ull i Väst. Ett litet spinneri startat på initiativ av entusiastiska fårägare och med små maskiner från Canada.
Dagen började tidigt efter en natt med orolig sömn. Att man aldrig vänjer sig vid att det är möjligt att sova gott natten innan en aktivitet.
Nästan två timmars resa tidigt en morgon och dessutom duggregn, det är något som passar en notoriskt morgontrött kvinna i sina bästa år eller hur?
Spinneribesöket var kombinerat med en ullkunskapskurs med Kerstin Gustavsson som föreläsare. Kerstin Gustavsson är den mest kända spinnerskan i Sverige som tillsammans med Alan Waller skrev boken Ull.
Har man som jag intresserat sig för och arbetat med ull under många år var det inte så mycket nytt att hämta men att träffa andra personer också intresserade av ens eget största intresse är ändå givande.
Kerstin talade sig varm för användning av ull och ullens fantastiska egenskaper. Jag instämmer naturligtvis.

 
Last Saturday I took the chance to visit the relatively new Ull i Väst. A small mill started on the initiative of enthusiastic sheep owners using small machines from Canada. 
The day started early after a night of restless sleep. Why does one never sleep well the night before an event. 
Almost two hours  in a car, early one morning and also drizzle, it's something to suit a notoriously morning tired woman in her prime, right? 
The visit at the mill was combined with a lecture with Kerstin Gustavsson as a lecturer. Kerstin Gustavsson is the most famous spinner in Sweden which together with Alan Waller wrote the book Ull. 
If, like me interested in and working with wool for many years, it was not much new to assimilate but to meet other people also interested in one's main interest is still rewarding.

Kerstin spoke in glowing terms of the use of wool and wool's great features. I agree, of course.


Efter en god lunch förflyttade vi oss till själva spinneriet som låg en halv kilometer från föreläsningslokalen.

 After lunch we moved to the mill that was half a kilometer from the lecture hall.


Efter att ha tittat på ull som tagits med av fårägarna och där bra och mindre bra ull diskuterades fortsatte vi in i spinneriet där maskinerna stod uppradade.

 After looking at wool brought by the sheep owners and where good and less good wool was discussed, we continued into the mill where the machines were lined up.


Maskinen på bilden, en kardmaskin,  skulle platsa suveränt i min verksamhet, det är bara uppställningsplatsen som saknas.
En del av vår tillverkning slank också med till Loo för att visas för de handspinnerskor som deltog i kursen och väskan var lite lättare när jag åkte hem än när jag for dit.

The machine illustrated, a carding machine would fit great in my business, it's just the installation area  lacking. 
Part of our manufacturing slipped also to Loo to appear for the hand-spinners who attended the course and the bag was a bit lighter when I left than when I went there.

Arbetsveckan som följt utflykten har bestått av umgänge med färgburkar. Kan någon fatta att en del av färgen alltid hamnar i mitt hår och på mina armar trots att jag bevisligen inte slarvar. Vi håller på att renovera vårt kök och att det blir rörigt och tar tid är numera klart bevisat.
Lite produktivt arbete har det trots allt blivit, förutom renoveringen. Det silkegarn jag spunnit har varpats tillsammans med ett ullgarn och idag har jag dragit på varpen. 

 The working week following the tour consisted of contact with paint cans. Can anyone understand that some of the paint always ends up in my hair and on my arms while I'm demonstrably not careless. We are renovating our kitchen and that it is messy and takes time is now clearly proved. 
A little productive work, it has nevertheless become, in addition to the renovation. The silk yarn I spun is now a warp and so is a wool yarn and today the loom is dressed.

Två varpflätor, en av silke och en av ull
Pådragning med knekt.

Återstår att solva, skeda, knyta fram och till sist väva som är det roliga. Det är en smal varp och i motsats från mina vanliga projekt är detta en kort varp.
Alltså bör vävningen gå snabbt.

What's left is to heddle, reed, tie and at last to weave which is the funny part. It's a narrow warp and opposite to my usual projects this is a short warp so the weaving will be rather fast.

söndag 4 mars 2012

En strålande utsikt - eller är det insikt?

Only Swedish today

Har ni också märkt att dagarna är längre och ljusare? Det kan till och med vara så att solen lyser. Idag är en sådan dag och när solen lyser blir man medveten om vad vinterrusk och stormar från väster gör för våra fönster, till och med två mil från kusten.
Så till verket. Ett rumsfönster framgrävt ur glömskan. Tvätt och putsning. Renare blev det även om det finns en del brister i finishen som får åtgärdas efter hand. Passade också på att komplettera med tätningslister som var obefintliga. Så nu skall här sparas mer energi (nu när vinterkylan försvunnit). Smart eller hur?

Sedan sist har det hänt en del.
  • Boksluten avklarade
  • En vävstol till har hamnat hos oss. Vävstolen hämtades upp i Småland. En 100 cm bred Lillstina. Tillverkad av Sture Ekengren. Den är tänkt att så småningom flytta vidare. Vävstolen är iordningställd och den medföljande mattvarpen skall vävas ned.
Lillstina  färdig för vävning
  • Vi har äntligen kommit igång med renoveringen av vårt kök som har varit planerad länge. Återkommer troligtvis till detta. Det är rörigt!
  • Jag har spunnit silke från hankies (silkerutor). Ett hekto tvåtrådigt garn som blev 765 m. Tänkt att färgas och vävas till en halsduk.
Färdiga härvor silkegarn
  •  Ateljén är röjd och handspunnet garn och ull har blivit mer överskådligt placerade. Hittar nästan fram till min mattvävstol igen.
  • Hemsidan är uppdaterad efter prisjusteringarna.
Känns som att det hänt och händer en hel del även om det inte märks när man är mitt uppe i det.