söndag 20 maj 2012

Fynd till trädgård och ateljé - Findings for garden and studio

English in between

Det finns inget roligare än att gå på upptäcksfärd och hitta fynd, ibland det som andra ratat men som kan få en fortsättning hos oss.
Under lördagen gjorde vi utflykter till flera ställen. Bland annat till en smedja som hade öppet hus. Tyvärr var personerna på plats mest intresserade av att få packa ihop sina saker och gå hem. Men det gjorde egentligen inte så mycket för husbon'ns alster håller betydligt högre kvalitet än det som visades på plats.
Nästa stopp gjordes på en second hand med mycket fina grejer. Man kan inte besöka en second hand shop utan att få med sig åtminstone några småsaker hem.
Dessa har numera ett gott hem med inplanerat användningsområde. Ett av föremålen fanns redan tidigare hos oss.

Spolmaskiner  - Bobin winders

There isn't anything more satisfying than visiting second hand markets and go home with one or maybe more findings. Things that someone else has thrown away that can have a new life with us.
Last saturday we took trips to several places. For instance we visited a blacksmiths forge open for people to see the work. But the people there to show their work were more interested in packing their things to go home.It didn't matter to us, hubby is a much better smith and do things of higher quality than what we could see there.
Next we stopped at a second-hand store with a lot of nice  things. You can't visit a second-hand  shop without taking at least some small things home.
These things have now a new home and  plannes for using them.One of them was already in our home.

Tredje stoppet gjordes på en växtmarknad där trädgårdsamatörer sålde av sitt överskott. Där fann vi en av flera önskade växter, en fjällkvanne. För några år sedan hade vi en som tyvärr inte fröade av sig och de frön vi satt av denna har aldrig grott.
Kvanne är en växt där samtliga delar kan användas bland annat till att minska oxalsyran hos rabarber.

Fjällkvanne - Angelica archangelica L.  Bilden från "Den virtuella floran"

The third stop was a garden-sale where horticultural amateur growers sold their surplus. We found one of the plants we wanted, an Angelica archangelica.  Some years ago we had one but it would not grow new plants and the seed I sowed didn't germinate.
Angelica is a plant where all parts can be used. for instance to reduce the oxalic acid in rhubarb.

Trots att det är söndag idag har gardinväven ökat en del. Eftersom det är stora mängder pollen av både björk och ek i luften och matmor då har besvär med att få luft , får arbetet bedrivas inomhus istället.
Och när nu gardinväven har kommit en bit på väg är det kanske dags att visa upp densamma.

Så här kommer ett litet smakprov av det som skall bli nya köksgardiner till vårt "nya" kök.

Köksgardin  - Curtains for the kitchen
Even though it's Sunday the  curtain fabric has increased. Since there are large amounts of pollen of birch and oak in the air and mistress then has trouble breading,  the work has to take place inside instead, and as the curtain fabric has grown, it's time to show it.
So I give you a taste of what will be new curtains for our "new" kitchen,

tisdag 15 maj 2012

Inte bara kaos - Not just chaos

English below
Livet i det lilla, men innehållsrika, huset börjar återgå till ett någorlunda normalt liv. Vårt kök är i det närmaste klart. Några lister och ett par dörrar återstår av det stora arbetet. Gardinerna finns på gång i vävstolen och mattor finns ännu så länge på planeringsstadiet.
Allt börjar närma sig det normala - om inte det var för att en av mina stationära datorer bestämt sig för att bråka.
Det började med att den inte ville acceptera en av Windows uppdateringar och slutade med att jag inte kan logga in i datorn.
Vilken tur att huset har fler datorer men så är det ju det där med säkerhetskopiering! Det är ett tag sedan!
Ja, jag vet - det skall man göra - varje dag (eller i alla fall en gång i veckan).
Det får bli ändring på det i framtiden.

Alla små förtretligheter till trots har en omfattande uppdatering av butikens produkter påbörjats.
"Prova på paketen" med bottentyngda sländor finns åter i lager, likaså ett icke föraktligt antal härvträn av den stora vanliga modellen. På gång är nu turkiska sländor i båda storlekarna och kardmaskinen har hittat fram mellan alla målade lister och dörrar och skall komma till snar användning.

Nu ser vi också fram mot årets lammning. I år har vi sen sådan dels på grund av att en av våra avelsbaggar behövde lägga på sig några kilon innan betäckningen, dels på grund av att vi föredrar lammning när gräset har börjat växa och vädret är varmare. Årets lamning är också lite speciell eftersom vi har valt att använda en ryabagge av Klövsjöfår till våra ryatackor för att komma närmare fåren ursprungliga utseende.
Om allt stämmer kan vi börja se årets lamm om en vecka. Men man vet aldrig.

Our life is slowly turning back to normal. The kitchen is nearly finished. A few doors and some strips are still to be mounted. The curtains are on the go in my loom and rugs are still at the planning stage.
So everything is OK - if it were not for one of my desktops decided to fight me.
It all started with one Windows update not accepted by the computer and ended with me locked out  - no access!
Luckily there are more computers in the house but it's this called backup! It's quite a while ago! I know - you must do it - every day (or at least once a week).
I must  improve this in the future

Against all obsticals it's an ongoing update of the products in our webshop. The beginners low whorl spindle kit is now available, like our niddy-noddy,  1,5 meter wide. Next to be finnished are our Turkish spindle, both sizes and now I have found my electric drumcarder from it's hide away behind all painted strips and doors and it will soon be working again.

At this moment we look forward to the annual lambing. This year the lambing is a lot later than usual. One reson is that one of our rams had to gain some weight before breeding and another is that we prefer lambing when the grass is greener and the wheather warmer. The lambing this year is more special too. We have decided to use a Rya-ram from Klösjöfår to breed our Rya-ewes to get more close to the original sheep. If everything is OK we maybe will have lambs in a week. But you never know.

onsdag 9 maj 2012

Sländpaket

Nu har vi laddat upp med  våra "prova på paket" med bottentyngda sländor.
Du hittar dem här 

För dig som också vill veta hur man gör finns våra instruktionshäften här.

Vi kommer också att inom kort komplettera vårt sortiment  med fler nytillverkade sländor.

onsdag 2 maj 2012

Ett steg framåt - One step forward

English in between
 
Det börjar likna något. Sedan sist har tapeterna kommit på plats, pärlsponten är målad och uppsatt, det nya golvet har lagts och skåp och köksö fått socklar och placerats där de skall stå. En ny spishäll är monterad och invigd tillsammans med den nya fläkten.
Det återstår fortfarande en del arbete innan vi kan njuta av det färdiga resultatet. Lister, dörrfoder och en del målning finns fortfarande kvar att göra men det syns ett slut på vårt arbete.
En sak har vi konstaterat - det är lättare att arbeta när det inte finns en massa inredning som måste flyttas runt för att ge rum för arbete.

The refurbishment is moving on. Since last time I wrote, the wallpaper is on the walls, the paneling is painted and put in place, the floor has been laid on location and cabinets have got fondation and  put in placeA new stove is installed and consecrated and so is the new fan
Some work is still left before we can enjoy the result. Mouldings, door frames and some painting is still there to do butwe can see an end to our work.
One thing we have noted - it is easier to work when there isn't a lot of furniture to be moved around to make room for work.

Trots arbete med köket har vi hunnit med två resor uppåt landet. 
Resa nummer ett gjordes för att hämta en bandvävstol. En Glimåkra i mycket gott skick med varp och påbörjat band. Vi passade på att hälsa på äldsta dottern i nya huset när vi var i närheten.

Despite working with the kitchen, we had time for two trips up country. 
Travel number one was made to obtain a ribbon loom. A Glimåkra in very good condition with warp and started band We took the opportunity to visit our eldest daughter in the new house when we were near.

Bandvävstol  -Band loom
Resa nummer två gick också norrut. En liten nätt tripp på sjuttio mil för att hämta min dröm, en långrock.
Också denna i mycket gott skick. Naturligtvis har jag provspunnit -  med kardad finull. När man spinner på långrock kan man verkligen tala om att spinna med långdrag.


Travel number two also went north. A nice little trip of seventy swedish miles to get my dream, a great wheel. 
Also this in very good condition. Of course, I spun a sample - with carded Swedish finewool. When you spin the great wheel you can really talk about spinning long draw .

Långrock  - Great wheel
Spinna på ten  - Spinning on the Great wheel

Till sist lovade jag att visa en bild på mitt garn av Klövsjöull. Ullen hade jag sorterat i en grå och en naturfärgad del. Jag spann båda till ett medelgrovt garn på min Joy med utväxling 8,5:1. Det grå garnet blev något grövre men fullt kompatibelt med med det ljusare garnet. Tillsammans med det mörkare grå garnet spunnet av Ålandsull har jag en plan för användningen.

Finally, I promised to show a picture of my yarn made of Klövsjöull.  I had sorted the wool in a gray and a natural colored part. I spun both to a medium size yarn on my Joy with ratio 8.5:1. The gray yarn was slightly thicker but fully compatible the lighter yarn. Along with the darker gray yarn spun from Ålandsull I have a plan for how to use it.Ull av Klövsjöfår  -  Wool from the Klövsjö sheep
Vid vårt besök hos vår dotter kom det med ett hekto merino tops hem. Eftersom jag aldrig spunnit merino tidigare spann jag ett mjukt garn av dessa. Vid en jämförelse mellan mitt garn spunnet av svensk finull kunde jag med tillfredsställelse konstatera att garnet av finull var mjukare och mer levande än garnet av merino.

Fram för användning av vår fantastiska lantrasull med dess olika kvaliteter som definitivt täcker alla behov av ull för olika ändamål.

When we visited our doughter, a 3,3 ounce package of Merino tops followed me home. I have never spun Merino before så I spun a soft yarn. When I compared the Merino yarn to yarn spun from Swedish finewool I observed with satisfaction that the yarn spun from Swedish finewool was more soft and vivid than the yarn made of Merino.

We must make use of our fantastic wool from the Swedish landrace sheep with it's different qualities suitable for all needs of wool for different purposes.