söndag 15 december 2013

Gjort det - igen - Done it - again

English below

Jaha, så är vi där igen!
Ett nytt objekt har hämtats hem för att ingå i projektet "utnyttja varje kvadratcentimeter av ett hus".

Ingredienser denna gång:

 • en bil med släpkärra
 • ett antal spännband
 • presenning
 • hund (som alltid finns där vi är)
 • entusiastisk (? ) make
 • samt undertecknad
Resmål: inom farbart avstånd
Ärende: hämta hem en mattvävstol med imponerande bredd

Utlovat: acceptabelt väder

Jag har alltid önskat mig en stooor vävstol. En som man kan väva rejäla mattor på. 
För något år sedan blev jag erbjuden att köpa en verkligt stor vävstol men tackade nej på grund av att den var enormt stor, ca 4 m.
Nu fick jag av en slump kännedom om en lagom stor vävstol med 2,5 m vävbredd och beslöt mig för att den var lagom för vårt något snålt tilltagna hus.
Och tänk, nu finns den hemma hos oss om för tillfället i ett nedmonterat skick och lagd på en plats vi kan undvara någon meter av.
Så småningom skall den få ersätta en av mina befintliga större vävstolar men just nu är den tillfälligt immobiliserad.
Idag känner jag mig, som ofta, rik! Inte på värdet av samlingen av redskap utan för att jag begåvats med en fantastisk make som uppmuntrar mig och som alltid ställer upp på mina, ibland vidlyftiga, idéer och för att jag får lov att realisera dessa utan protester.

Mattvävstol sidostycken    - Loom details

Mattvävstol i delar med pall   - Loom details


Well, here we go again!
Once again a new item for my project "how to use every inch of a house" has been collected.

Ingredients this time:

 • a car with a trailer
 • a couple of  trailer straps
 • a tarpauline
 • a dog (that is always where we are)
 • an enthusiastic (?) husband
 • and myself
Destination: within navigable distance
Subject: bringing home a carpet loom of impressive breadth

Promised: acceptable weather

I have always longed for a big loom. A loom for weaving  really big carpets/rugs.
Some years ago I was offered to buy a really big loom but declined because it was huge, about 4 meters (almost 13 feet) wide.
Now, by chance, I got to know of a loom, 2,5 meters wide and decided that this one could fit our somewhat meager house.
And can you imagine, the loom is in our house, currently in dissambled state and  in a place we could
despence with a meter off.
Eventually it will replace one of my larger looms but for the meantime it is temporarily immobilized.
Today I feel, as I often do, rich! Not rich of the value of  my collection of weave and spinning tools, but because I have such a fantastic husband which always encourage me and always accepts my sometimes idiotic ideas and lets me implement them  without getting  crazy.

torsdag 5 december 2013

Julbestyr.

En liten sak som går lätt att sticka emellan med så här några veckor innan jul bör man ha.
En sak som går fort och känns trevligt är att väva band.
För många år sedan såg jag ett band med tomtar. Tomtar passar väl så här före jul men mönster  var en annan fråga.
Vad gör man då som väverska?
Jo, man ritar sitt eget mönster, går till arbetsrummet och varpar ett litet lagom långt band, ca 1.5 m.
Eftersom jag inte vill sitta fastbunden skall varpen monteras i bandvävstolen, den jag kan ha i knät.
Varpen stämmer inte med den möjliga längden så lite pysslande för att få en bra slinga tog några minuter extra. Varpändarna knöts samman med mattvarp.
Nu har det gått några timmar och mitt band är halvfärdigt och känns fortfarande lika trevligt som  när jag planerade bandet.